ΜΥΚΟΡΙΖΕΣ

    Οι μυκόριζες ειναι μια υδατοδιαλυτη σκόνη που εφαρμόζεται με ριζοπότισμα σε κηπευτικά, καλλωπιστικά και δένδρα. Οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί που εμπεριέχονται εποικούν την ριζοσφαιρα, οι μυκόριζες συμβιώνουν με το ρίζωμα και εμποδίζουν εχθρούς και παθογόνα να εγκατασταθούν. Τα πλεονεκτήματα που έχουμε είναι τα εξής :

1. Ενίσχυση του φυτού στην αντίσταση στα μικρο έντομα και στους νηματώδεις. Τα φυτά επιβιώνουν καλύτερα από τις κάμπιες καραφατμέ, τα σιδηροσκούληκα και διάφορα έντομα του ριζικού συστήματος. 
2. Αύξηση του όγκου των ριζών με την επενέργεια των ωφέλιμων μικροοργανισμών. 

3. Βελτιώνεται η ικανότητα των ριζών να απορροφούν στοιχεία από το έδαφος, πρωιμίζει η άνθιση και η παραγωγή, αυξάνεται ο όγκος της ανθοφορίας και της καρποφορίας. Βελτιώνεται επίσης η αντοχή των φυτών στο υδατικό στρες.
4. Δημιουργία ωφέλιμης μικροχλωρίδας στην περιοχή της ριζόσφαιρας που αποτρέπει την εγκατάσταση παθογόνων μικροοργανισμών.
Για την πρώτη εγκατάστασή τους χρειάζονται υγρασία στο έδαφος.